Lokale voorschriften

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Noord-Nederland vastgesteld. 

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2024.

Deze beleidsregel vervangt de:
- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2022;
- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018; en
- Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden bij recidive.


regeling commissie bezwaarschriften

Voor de tekst van deze regeling klik hier.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 oktober 2022. 

Regeling bezwaarschriften woo

Deze regeling is per 1 januari 2024 ingetrokken.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2023 en de intrekking is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 januari 2024. 

 

beleidsregel inzake advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier


Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk 

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.

Beleidsregel vrijstelling herintreders

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.


beleidsregel verzoek tot beëdiging na schrapping stagiaire

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.


Beleidsregel toezicht wwft 2023

Klik hier voor de beleidsregel Wwft en bijbehorende documenten. 


beleidsregel stage en patronaat 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2023.


Beleidsregel detachering 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier


beleidsregel stageverkorting 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier