Lokale voorschriften

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Nederland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 oktober 2022.

regeling commissie bezwaarschriften

Voor de tekst van deze regeling klik hier.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 oktober 2022. 

Regeling bezwaarschriften woo

Voor de tekst van deze regeling klik hier

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2023.


Beleidsregel toezicht- en handhavingsbevoegdheden bij recidive

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier

beleidsregel inzake advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier


Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk 

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.

Beleidsregel vrijstelling herintreders

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.


beleidsregel verzoek tot beëdiging na schrapping stagiaire

Voor de tekst van deze beleidsregel klik hier.


Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving wwft 2018 en beleidsregel toezicht wwft 2023

Klik hier voor de beleidsregels Wwft en bijbehorende documenten. 


beleidsregel stage en patronaat 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2023.


Beleidsregel detachering 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier


beleidsregel stageverkorting 

Voor de tekst van de beleidsregel klik hier