stageverklaring 

Het in gang zetten van het verkrijgen van de stageverklaring verloopt op initiatief van het bureau van de orde en hoeft niet door de advocaat-stagiaire zelf geïnitieerd te worden. Er dient te zijn voldaan aan de vereisten van artikel 3.2 Voda. Tegen het einde van de stageperiode (ongeveer een maand voor het einde van de stageduur) ontvangen de patroon en de stagiaire een verzoek om het laatste stageverslag. Zodra de gevraagde stukken compleet zijn en op het bureau zijn ontvangen, wordt een en ander op de agenda van de vergadering van de raad van de orde meegenomen en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd (zie artikel 3.2 onder c Voda).
Wanneer de raad van de orde de goedkeuring voor het verstrekken van de stageverklaring heeft verleend, ontvangt de advocaat-stagiaire een definitieve uitnodiging voor de uitreiking van de stageverklaring. De stageverklaring wordt op de jaarvergadering van de raad van de orde uitgereikt.