Stoppen met de praktijk 


Als u de advocatuur (tijdelijk) wilt verlaten kunt u uw schrappingsverzoek indienen via Mijn Orde. U kunt uw schrappingsverzoek alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten kunt u informatie vinden over beëindiging van de praktijk. Bij veelgestelde vragen kunt u zien wat u o.a. moet regelen. Denk hierbij aan zaken als beroepsaansprakelijkheidsverzekering, stichting derdengelden, archief, uitschrijving raad voor rechtsbijstand, advocatenpas e.d.


Wanneer ook het kantoor wordt opgeheven, geeft u dan aan het bureau van de orde de (persoonlijke) contactgegevens door met vermelding van naam en plaats waar het archief zich bevindt.