Melding bedreiging advocaat 


Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen contact opnemen met hun lokale deken of met de noodtelefoon van de NOvA. De deken Noord-Nederland is tijdens kantooruren bereikbaar via T. 050 - 21 11 980 en buiten kantooruren via het mobiele telefoonnummer voor advocaten (zie besloten deel) of u kunt mailen naar info@advocatenorde-noord.nl (de mailbox wordt altijd bekeken). De lokale deken kan indien nodig overleggen met de hoofdofficier van justitie. Lukt het niet direct in contact te komen met de lokale deken, bel dan de noodtelefoon van de NOvA. De noodtelefoon is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op het nummer: 06 - 361 132 51.


Let op: bel in geval van acute nood altijd het alarmnummer 112!

Overleg bij bedreiging door de eigen cliënt – huidig of voormalig – altijd met de lokale deken over het doen van aangifte. Dit in verband met de geheimhoudingsplicht. De centrale van de noodtelefoon kan advocaten ook in contact brengen met de lokale deken.