Jonge Balie

Alle jonge advocaten die net zijn beëdigd, zijn de eerste jaren van hun carrière verplicht aangesloten bij de Jonge Balie.

De Jonge Balies verzorgen een deel van de opleiding voor advocaat-stagiaires, die daar dan opleidingspunten voor krijgen. Zo organiseren ze o.a. cursussen, pleitwedstrijden en inhoudelijke lezingen. Ook regelen ze de gezellige activiteiten zoals bijv. borrels, sporttoernooien en/of cabaretvoorstellingen.

Zie voor meer informatie de website van de Jonge Balie Groningen-Assen  of van de Jonge Balie Friesland.


Stichting Jonge Balie Nederland


Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. SJBN behartigt de algemene belangen van jonge advocaten. De stichting signaleert bijvoorbeeld problemen waar advocaten op lokaal niveau tegenaan kunnen lopen. SJBN vertegenwoordigt ook de stem van jonge advocaten als het om beleidsterreinen van de Orde gaat, zoals diversiteit en opleidingen. Daarnaast organiseert SJBN activiteiten zodat jonge advocaten onderling goed contact kunnen houden.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Jonge Balie Nederland.