Aanwijzing van een advocaat door de deken

 

Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan “de rechtzoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden” zich wenden tot de deken van het arrondissement waar de zaak moet dienen, met een verzoek een advocaat aan te wijzen.

 

Informatie over aanwijzing van een advocaat door de deken treft u hier aan.

 

Aanwijzing door de deken is nadrukkelijk niet bedoeld om het vinden van een advocaat makkelijker te maken of te bespoedigen.

 

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kan het verzoek worden gedaan door het formulier aanwijzing advocaat volledig in te vullen.

 

Pas als het verzoek volledig is ingeleverd kan de deken uw verzoek om aanwijzing van een advocaat beoordelen. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

 

Indien de deken uw verzoek afwijst, kunt u hierover binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking houdende afwijzing uw beklag doen bij het Hof van Discipline.