Patronaat

 

De patroon heeft een onmisbare rol in de ontwikkeling van een advocaat-stagiaire. Zijn of haar verantwoordelijkheid is vormgegeven in artikel 3.13 van de Verordening op de advocatuur, het stagebegeleidingsplan en eventuele overige samenwerkingsafspraken met de advocaat-stagiaire.
Voor de patroon van een buitenstagiaire, dat wil zeggen een advocaat-stagiaire die is vrijgesteld van de plicht om kantoor te houden bij de patroon, bevat de beleidsregel stage en patronaat 2024 nog enige bijzondere verplichtingen.

De Raad van de Orde moet regelmatig schriftelijk door de patroon worden geïnformeerd over het verloop van de stage. Voor de reguliere advocaat-stagiaire, die kantoor houdt bij de patroon en in loondienst is, wordt om een verslag verzocht na 0,5, 1,5, 2,5 en 3 jaar stage, gerekend vanaf de beëdigingsdatum. Voor de stagiaire-ondernemer en de buitenstagiaire moet dat minimaal om de 6 maanden gebeuren. De Raad van de Orde mag vaker een schriftelijk verslag verlangen.

Voor de stagiaire-ondernemer geldt dat de patroon ook toezicht moet houden op de financiële ontwikkeling van de praktijk. De Raad van de Orde moet over die financiële ontwikkeling elk half jaar door de stagiaire-ondernemer geïnformeerd worden (artikel 3.12 lid 2 van de Verordening op de advocatuur).

Als een advocaat-stagiaire van patroon wil wisselen, dient de Raad van de Orde om toestemming te worden verzocht via een verzoek tot wijziging patronaat. De Raad van de Orde kan bemiddelen bij het zoeken naar een (tijdelijke) andere patroon als de patroon in de uitoefening van de praktijk is geschorst, de praktijk niet meer uitoefent of om andere reden de advocaat-stagiaire niet meer kan begeleiden. De advocaat-stagiaire moet dan aantonen dat hij of zij tevergeefs een nieuwe patroon heeft gezocht. Een verzoek tot bemiddeling laat onverlet dat de advocaat-stagiaire een nieuwe patroon moet blijven zoeken.