Dekenberaad

De elf lokale raden van de orde zijn op grond van de Advocatenwet belast met het toezicht binnen het eigen arrondissement. Voorzitter van die lokale raad van de orde is de lokale deken. Sinds het bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten komen de lokale dekens periodiek bijeen om onder meer ontwikkelingen op het gebied van het toezicht met elkaar te bespreken.

Documenten:
- Jaarverslag dekenberaad 2019
- Cijfers behorende bij het jaarverslag dekenberaad 2019
Jaarverslag dekenberaad 2020
- Jaarplan dekenberaad 2021


Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.