verhuizing

 
Een advocaat-stagiaire die vanuit een ander arrondissement wil overstappen naar het arrondissement Noord-Nederland dient goedkeuring te krijgen van de Raad van de Orde Noord-Nederland voor zijn of haar stage en nieuwe patroon. Daartoe dient de advocaat-stagiaire via het e-mailadres info@advocatenorde-noord.nl de volgende documenten toe te zenden:

• een verzoek tot wijziging patroon met de daarin genoemde bijlagen;
• een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet. Deze verklaring vraagt u aan bij het
arrondissement waar u voor het laatst kantoor heeft gehouden.

Omdat de Raad van de Orde eens per maand vergadert, kan het enige tijd duren voordat uw verzoek is behandeld. Dien het verzoek dus tijdig in en voorkom dat uw oude patronaat eindigt voordat het nieuwe patronaat is goedgekeurd. Anders voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet en wordt uw stage opgeschort (artikel 3.4 lid Verordening op de advocatuur).

Dit betekent dat u geen advocatuurlijke werkzaamheden mag verrichten totdat het verzoek is goedgekeurd.

Zodra goedkeuring is verleend, dient u uw kantoorgegevens te wijzigen via het inloggen met uw advocatenpas op MijnOrde.

Wanneer er in de betreffende arrondissementen verschillende stageverplichtingen gelden, zal de Raad van de Orde Noord-Nederland een passende, individuele oplossing bepalen.