Symposium sociale advocatuur 6-2-2020

Op 6 februari 2020 organiseren de Orde van Advocaten Noord-Nederland en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG een bijeenkomst voor de sociale advocatuur.

Het doel van het symposium is te inventariseren wat de huidige status is van de kwaliteit van de sociale advocatuur en op welke wijze op korte en middellange termijn de kwaliteit van de sociale advocatuur structureel kan worden verbeterd. Daarbij wordt aandacht besteed aan mogelijke regionale vormen van samenwerking tussen zelfstandig werkende advocaten, inzet en financiering van personeel en middelen, streven naar continuiteit van dienstverlening, subsidies, betaalbare education, permanente en gestructureerde kwaliteitsverbetering.

Opleidingspunten PO: 3

Voor het programma en om u aan te melden, klik hier 

Terug naar het nieuws-overzicht